iMunis eDeska

Obec Libníkovice

Úřední deska – Detail

Plán rozvoje obce na rok 2018-2020

Značka: 5/8/2018 Zveřejněno od: 5.3.2018 19:24:31 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Libníkovice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument MS Word, 24 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Libníkovice

Vyvěšeno od: 5.3.2018
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.3.2018 19:24:31
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.