iMunis eDeska

Obec Libníkovice

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška A3

Značka: 5/33/2020 Zveřejněno od: 22.10.2020 11:09:10 Zveřejnit do: 25.11.5202 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (komprimovaný archiv ZIP, 193 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Vyvěšeno od: 22.10.2020
Vyvěšeno do: 24.11.5202

Úřední deska – Obec Libníkovice

Vyvěšeno od: 22.10.2020
Má být vyvěšeno do: 24.11.5202

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 22.10.2020 11:09:10
Do: 25.11.5202

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.